Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

« Angelo sopra i pensieri Urla il mare »


Dentro il silenzio

Dentro il silenzio
c’è la tua voce
che non si perde, ma
mi accompagna per tutto il giorno,
ed è l’amore
che si trasforma in vibrazioni.
Parole che non si perdono,
parole che raccolgo nel cuore,
e nel silenzio
gioisco quando ti ascolto.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου