Υπήρξα τόσο φοβισμένη, 
που όταν μου έπαιρναν κάτι τους 
ευγνωμονούσα που μου άφηναν τουλάχιστον 
την ανάμνησή του. 

Τάσος Λειβαδίτης