Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Η Pandaimonio Twra Pant

Η Pandaimonio Twra Pant
www.agioritikovima.gr

Όταν Λέω: "Κανείς Δε Μ’αγαπά"
Ο Θεός Μου Λέει: "Σ’αγαπώ"
Όταν Λέω: "Αισθάνομαι Μόνη"

Ο Θεός Μου Λέει:
"Ου Μη Σε Εγκαταλίπω"
Όταν Λέω: "Φοβάμαι"
Ο Θεός Μου Λέει: "Μη Φοβού"
Όταν Λέω: "Έχω Πολλές Φροντίδες".
Ο Θεός Μου Λέει:
"Πάσαν Την Μέριμνα Σας Ρίψατε Επάνω Του"
Όταν Λέω: "Κανένας Δεν Με Συγχωρεί"
Ο Θεός Μου Λέει: "Σε Συγχωρώ"

Όταν Λέω: "Κανείς Δε Μ’αγαπά"
Ο Θεός Μου Λέει: "Σ’αγαπώ"
Όταν Λέω: "Αισθάνομαι Μόνη"

Ο Θεός Μου Λέει:
"Ου Μη Σε Εγκαταλίπω"
Όταν Λέω: "Φοβάμαι"
Ο Θεός Μου Λέει: "Μη Φοβού"
Όταν Λέω: "Έχω Πολλές Φροντίδες".
Ο Θεός Μου Λέει:
"Πάσαν Την Μέριμνα Σας Ρίψατε Επάνω Του"
Όταν Λέω: "Κανένας Δεν Με Συγχωρεί"
Ο Θεός Μου Λέει: "Σε Συγχωρώ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου