Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Γυναῖκα, πεῖσμα τῆς Ἀσίας

Γυναῖκα, πεῖσμα τῆς ἈσίαςΕἶσαι μία ἤπειρος τοῦ στήθους ἀπ᾿ τὸ βάθη τῶν φυλῶνεἴσαι πλανόδια σὰν τὸ φεγγάριὁ πόνος εἶναι πλόκαμος κ᾿ ἡ ἀγάπη σου ὑδράργυροςγυναίκα, πεῖσμα τῆς Ἀσίας.Ὅταν ἀφήνεις ἕνα βλέμμα στὶς κοιλάδες νὰ ὡριμάζεικαθὼς οἱ ἄνεμοι τὸ ταξιδεύουν ὡς τὰ ὕψηνέμεσαι κλαδιὰ καὶ χύνεις δηλητήρια μέσ᾿ στὸ φεγγάρι.Μόνη σὰ φόνος κατοικεῖς τὴ συνείδησησυνωμοτώντας ἀντίκρυ στὶς θεότητες τῶν πουλιῶνἐσὺ μὲ μαῦρα ποταμικὰ μαλλιὰἐσὺ πάλι καὶ πάλι μὲ σκοτεινὰ μάτια.Λέω στὸν ἥλιο νὰ σταθεῖ χωρὶς τὴν ἀγαθότητασχίζοντας τὸ μεγάλο χρῶμα τοῦ ὀνείρουστὸν ἥλιο νὰ σὲ πολεμήσει μὲ βοερὸ θειάφικαὶ νὰ γκρεμίσει ὅλη τη θύμηση ποὺ μὲ παιδεύει.Νὰ οἱ καιροὶ στὰ βήματά σου μ᾿ ἔφερανοἱ φυτικοὶ δεινόσαυροι τὰ οὐράνια πλάτημιὰ δέσμη χαλαρὴ τοῦ αἵματος ἕτοιμη νὰ σκορπίσειτότε ποὺ φώναζα δίχως ἀπόκριση: Θέλω νὰ γίνω γαλάζιος.Ἦρθες νὰ μείνεις ὡς τὸ θάνατομὲ πορφυρὲς ἀνταύγειες ἀπ᾿ τὰ μέληρώτησα μὰ δὲν ἔμαθα ποὺ βρῆκες τὸ σκοτάδισὲ μυστικὰ ρυάκια κλειδώνεις τὸν ἦχο σουμόνη μὲ τὴν ἐκρηκτικὴ φωνὴ τῆς σιωπῆς.Ἦρθες νὰ μείνεις ὡς τὸ μακρινὸ χάραμασώματα πέρασες ἀκόμη ταξιδεύεις.Ἐγὼ δὲν ἔζησα κ᾿ ἡ ὀμορφιὰ τῆς Ἀττικῆς εἶν᾿ ὅλο τὸ ταξίδι μουΣὲ τόσους καημοὺς τραγουδώνταςδὲν ξέρω τ᾿ ὅπλο τῆς λησμονιᾶς.

Νίκος Καρούζος

Αυτό το άρθρο προέρχεται από το : ΘΕΛΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου