Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Μακριά, τόσο κοντά

Μακριά, τόσο κοντά^


1
00:00:26,087 --> 00:00:27,964

Ο λύχνος του σώματος
είναι ο οφθαλμός.
2
00:00:28,287 --> 00:00:30,118

Εάν ο οφθαλμός ήναι καθαρός,
το σώμα θέλει είσθαι φωτεινόν.
3
00:00:30,367 --> 00:00:32,403

Εάν όμως ο οφθαλμός σου
ήναι πονηρός
4
00:00:32,647 --> 00:00:34,638

όλον το σώμα σου
θέλει είσθαι σκοτεινόν.
5
00:00:34,767 --> 00:00:37,122

(Κατά Ματθαίον 6,22)
6
00:03:03,127 --> 00:03:04,321

Εσείς...
7
00:03:05,447 --> 00:03:08,120

Εσείς που εμείς αγαπούμε...
8
00:03:09,407 --> 00:03:13,082

εσείς δεν μπορείτε
να μας δείτε...
9
00:03:15,007 --> 00:03:17,726

δεν μπορείτε
να μας ακούσετε...
10
00:03:18,407 --> 00:03:22,798

Μας φαντάζεστε τόσο μακριά,
αλλά είμαστε τόσο κοντά.
11
00:03:24,127 --> 00:03:25,845

Είμαστε άγγελοι.
12
00:03:26,007 --> 00:03:30,080

Φέρνουμε κοντά
αυτούς που είναι μακριά.
13
00:03:30,327 --> 00:03:32,318

Είμαστε άγγελοι.
14
00:03:32,527 --> 00:03:36,486

Φέρνουμε το φως σε αυτούς
που είναι στο σκοτάδι.
15
00:03:36,727 --> 00:03:38,365
Είμαστε άγγελοι.
16
00:03:38,567 --> 00:03:42,196

Φέρνουμε τον λόγο
σε όσους αμφισβητούν.
17
00:03:43,447 --> 00:03:46,723

Δεν είμαστε φως
ούτε μηνύματα.
18
00:03:47,127 --> 00:03:52,918

Είμαστε αγγελιαφόροι.
Εμείς... δεν είμαστε τίποτα.
19
00:03:54,727 --> 00:03:56,445
Εσείς είστε...
20
00:03:56,607 --> 00:03:59,326

... το παν για μας.
21
00:05:14,167 --> 00:05:16,522

Ναι, το πανάρχαιο ερώτημα:
22
00:05:16,887 --> 00:05:20,766

Το νόημα της ζωής.
Γιατί υπάρχει ο άνθρωπος?
23
00:05:21,607 --> 00:05:25,367

Τόσο σύντομη στιγμή σε
σύγκριση με την αιωνιότητα.
24
00:05:25,367 --> 00:05:29,645

Καλύτερο ή χειρότερο να ξέρει
ο άνθρωπος τη μοίρα του?
25
00:05:29,847 --> 00:05:35,046

Καλύτερο, διότι έτσι διερευνά
στη ζωή του, στοχάζεται...
26
00:05:35,207 --> 00:05:37,846

... τον σκοπό
της ύπαρξής του.
27
00:05:38,047 --> 00:05:41,960

'Εχω εδώ ορισμένους
πολύ συγκινητικούς στίχους...
28
00:05:42,487 --> 00:05:48,323

... του συμπατριώτη μου Τιού-
τσεφ, ποιητή και διπλωμάτη.
29
00:05:49,567 --> 00:05:53,162

"Η ομόνοια,
διατύπωσε ένας χρησμός... "
30
00:05:53,367 --> 00:05:58,487

"...μπορεί να σφυρηλατηθεί
με αίμα και ατσάλι. "
31
00:05:58,807 --> 00:06:03,244

"Θα προσπαθήσουμε να
τη σφυρηλατήσουμε με αγάπη. "
32
00:06:03,767 --> 00:06:07,396

"Τότε θα δούμε
τι διαρκεί περισσότερο. "
33
00:06:07,807 --> 00:06:12,039

Δεν μπορείς να οικοδομήσεις
ασφαλή κόσμο...
34
00:06:12,287 --> 00:06:14,243

...με αίμα.
35
00:06:15,287 --> 00:06:17,596

Μόνο με αρμονία.
36
00:06:17,847 --> 00:06:21,601

Εμείς, πολιτικοί, φιλόσοφοι,
ηθοποιοί, εργάτες, αγρότες...
37
00:06:21,807 --> 00:06:24,446

άνθρωποι όλων
των πεποιθήσεων...
38
00:06:24,647 --> 00:06:27,719

... πρέπει να
συμφωνήσουμε σε αυτό.
39
00:06:27,927 --> 00:06:31,966

Αν πετύχουμε αυτό,
θα λύσουμε τα υπόλοιπα.
40
00:06:41,407 --> 00:06:43,762

Χρόνος είναι εις πάντα.
41
00:06:43,927 --> 00:06:48,125

Καιρός παντί πράγματι
υπό τον ουρανόν.
42
00:06:49,327 --> 00:06:51,636

Καιρός του γεννάσθαι...
43
00:06:52,447 --> 00:06:55,439

και καιρός
του αποθνήσκειν....
44
00:06:55,607 --> 00:06:58,246

καιρός του αποκτείνειν...
45
00:06:58,407 --> 00:07:01,365

και καιρός του ιατρεύειν...
46
00:07:01,527 --> 00:07:04,599

καιρός του κλαίειν...
47
00:07:05,487 --> 00:07:07,762

και καιρός του γελάν...
48
00:07:08,767 --> 00:07:11,440

καιρός του αποκτήσαι...
49
00:07:13,527 --> 00:07:15,916

καιρός του σιγάν...
50
00:07:18,287 --> 00:07:21,359

και καιρός του λαλείν...
51
00:07:21,527 --> 00:07:22,562

καιρός...
52
00:07:22,927 --> 00:07:25,646

του αγαπήσαι...
53
00:07:26,847 --> 00:07:30,999

Μακάρι τα δάκρυά μας
να τους βοηθούσαν […]

54
00:07:31,207 --> 00:07:34,722

Μακάρι να μπορούσαμε
το σκοτάδι τους να φωτίσουμε.
55
00:07:34,927 --> 00:07:38,442

Ας μην πάψουμε το φως
να δοξάζουμε […]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου