Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Born To DieDon't make me sad, don't make me cry
Sometimes love is not enough and the road gets tough
I don't know why
Keep making me laugh,
Let's go get high
The road is long, we carry on
Try to have fun in the meantime

Come and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane
Choose your last words
This is the last time
Cause you and I, we were born to die

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου