Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Μ.Παρασκευή...

Μ.Παρασκευή...


~.~.~
Η ζωή εν τάφω
κατετέθης , Χριστέ ,
και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο ,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν .

Η ζωή πως θνήσκεις ;
πώς και τάφω οικείς ;
του θανάτου το βασίλειον λύεις δε
και του Άδου τους νεκρούς εξανιστάς.

Μεγαλύνομέν σε ,
Ιησού Βασιλεύ ,
και τιμώμεν την ταφήν και τα ΠάΘη σου ,
δι’ ων έσωσας ημάς εκ της φθοράς.

Μέτρα γής ο στήσας ,
εν σμικρώ κατοικείς ,
Ιησού Παμβασιλεύ , τάφω ΣηΜεΡοΝ ,
εκ μνημάτων τους θανόντας ανιστών .
~.~.~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου